Danh sách thi bằng lái xe sáng 30 tháng 07

Học luật giao thông: Khu B+ Khu A : 18h00 ngày 20/07/2019 tại P104- B3-Khu B- ĐHCN HN.

Địa điểm thi: Trường Trung cấp nghề GTCC cạnh Khu A- ĐHCNHN

Thời gian thi: Sáng 7h00

Chi tiết danh sách học viên /media/29/uffile-upload-no-title29589.doc

Lưu ý: Khi đi thi thí sinh mang theo chứng minh thư gốc và lệ phí thi 225.000

  • Thứ Năm, 14:39 25/07/2019

Tags: