Lịch học luật giao thông đường bộ và thực hành kỹ thuật lái xe của mô tô khóa 03 và 04 năm 2021

Để bổ sung kiến thức cho các thí sinh dự thi bằng lái xe mô tô hạng A1 khóa 03 và 04 năm 2021. Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe trân trọng thông báo tới toàn thể học viên lịch học luật giao thông đường bộ và thực hành kỹ thuật lái xe của mô tô cụ thể như sau

Xem thêm

Lịch tổng ôn luật giao thông đường bộ của ô tô hạng B2 khóa 132

Để bổ sung kiến thức cho các thí sinh trước kỳ thi ô tô hạng B2 khóa 132. Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe trân trọng thông báo tới toàn thể học viên lịch tổng ôn luật giao thông đường bộ cụ thể như sau

Xem thêm

Lịch học luật giao thông đường bộ và thực hành kỹ thuật lái xe của mô tô khóa 01 và 02 năm 2021

Để bổ sung kiến thức cho các thí sinh dự thi bằng lái xe mô tô hạng A1 khóa 01 và 02 năm 2021. Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe trân trọng thông báo tới toàn thể học viên lịch học luật giao thông đường bộ và thực hành kỹ thuật lái xe của mô tô cụ thể như sau

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh học lái xe mô tô và ô tô

Trung tâm Công nghệ Ô tô và Đào tạo lái xe – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội liên tục tổ chức các lớp học và thi lấy Giấy phép lái xe Mô tô hạng A1 cho tất cả mọi người có nhu cầu.

Xem thêm