140 học viên thi bằng lái xe chiều 11 tháng 01 của trường Đại học Công nghiệp HN

Học luật giao thông: Khu B: 8h30 ngày 08/01/2017 tại TT ĐTLX- nhà B3- Khu B- ĐHCN HN.

Khu A: 18h00- ngày 08/01/2017 tại tầng 6 - Nhà a7 - Khu A ĐHCN HN

Địa điểm thi: Trường trung cấp nghề giao thông công chính cạnh khu A- ĐHCN.

Thời gian thi: Chiều 13h

Chi tiết danh sách học viên tải về tại đây

Lưu ý: khi đi thi thí sinh nhớ mang theo chứng minh thư gốc và nộp lệ phí thi và cấp bằng lái xe 225.000.

  • Thứ Ba, 10:03 09/01/2018

Tags: