Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức

Ban lãnh đạo:
PGS. TS: Nguyễn Tiến Hán
Giám đốc Trung tâm
- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài sản, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển trung tâm.
- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển trung tâm.
- Phụ Trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.
- Phụ trách công tác bồi dưỡng và thi giáo viên dạy giỏi, sinh viên giỏi.
- Phụ trách công tác hành chính, truyền thông.
Điện thoại: 0912.067.289 - 0963.849.368
BAN CHI ỦY CHI BỘ TRUNG TÂM NHIỆM KỲ 2020-2023

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Ghi chú

1

Nguyễn Tiến Hán

Bí thư

2

Nguyễn Anh Việt

Phó Bí thư

* BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

Họ và tên

Chức vụ CĐ

Ghi chú

1

Nguyễn Anh Việt

Chủ tịch

2

Nguyễn Ngọc Hoa

Ủy viên

* CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG:

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Hoa

ĐT: 0987139019

- Chủ nhiệm các lớp liên

Thông, cao đẳng

- Hồ sơ nề nếp CBVC

- Thực hiện các công

việc khác được giao...

2

Vũ Lê Long

ĐT: 0963997701

- Giáo vụ

- Hồ sơ CBVC

- Thực hiện các công

việc khác được giao...