Lịch thi mô tô tháng 4 năm 2019

Sáng Thứ Năm - Ngày 11 tháng 04 năm 2019

Thời gian thi:. sáng : 7h

Địa điểm thi: Sân sát hạch trường Trung cấp Nghề GTCC Cạnh Khu A ĐHCN Hà Nội

  • Thứ Ba, 19:52 02/04/2019

Tags: