Cán bộ & Giảng viên

Đội ngũ giáo viên


Hiện nay, Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe có cán bộ, giảng viên, giáo viên đạt các trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sỹ và NCS, Kỹ sư. Đa số giảng viên trong Trung tâm có thể giảng dạy cả lý thuyết và thực hành. Các đồng chí giảng viên trong Trung tâm có kỹ năng nghề tốt, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tương đối tốt với đào tạo.