Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy

Trung tâm Đào tạo lái xe được trang bị 05 phòng học chuyên môn với tổng diện tích 500 m2

Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy

Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy

Sân tập lái xe có các bài tập liên hoàn rộng gần 1000m2.Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy

Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy

Giáo viên và học sinh được trang bị 19 xe tập lái đời mới để phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Ngoài ra Trung tâm còn có phòng học luật và phòng thi luật giao thông đường bộ được trang bị đầy đủ máy chiếu, máy vi tính hiện đại và các sa hình thu nhỏ để phục vụ cho công tác học và thi lái xe.

Nội dung đã đưa khác: