Thông tin chung

Thông tin chung

Ban Dạy nghề lái xe được thành lập tháng 01 năm 2000 với nhiệm vụ chính là đào tạo nghề lái xe mô tô và ô tô đến hạng B2. Ngày 22/12/2005, Ban được đổi tên thành Trung tâm Đào tạo lái xe.

Nội dung đã đưa khác: