Thông báo hoãn trả bằng lái xe

Hoãn trả bằng lái xe thi ngày 21/06/2014. Hẹn trả bằng lái xe vào 14h00 thứ ba ngày 08/07/2014. Sau ngày 8/07/2014 thí sinh nào có nhu cầu lấy giấy phép lái xe trung tâm sẽ bố trí trả cho thí sinh vào buổi sáng thứ ba 8h ngày 22/07/2014 và 14h chiều thứ năm ngày 24/07/2014. Sang tháng 8 Trung tâm trả vào các buổi sáng thứ 3 hoặc chiều thứ 5 hàng tuần.

  • Thứ Hai, 11:43 07/07/2014

Tags: