Lịch thi ô tô tháng 03/2019-khóa B2- K120

Lịch thi chứng chỉ ô tô: 8h00 sáng thứ Ba ngày 08 tháng 03 năm 2019.

Địa điểm thi chứng chỉ: TT ĐTLX- Nhà B3- Khu B- ĐHCN.

Lịch thi sát hạch ô tô: Sáng Thứ Sáu- Ngày 22 tháng 03 năm 2019

Thời gian thi sát hạch: 7h00

Địa điểm thi: Sân sát hạch vận tải biển- Đường Đình Xuyên- Yên Viên- Gia Lâm- Hà Nội

Lưu ý : Khi đi thi mang theo chứng minh thư gốc và lệ phí nộp 585.000

  • Thứ Ba, 18:13 26/02/2019

Tags: