Lịch học luật giao thông đường bộ tháng 05/2018

Học viên nộp hồ sơ tại Khu A và Khu B:

1}18h Chiều thứ Sáu - Ngày 04 tháng 05 năm 2018 (Dành cho học viên thi ngày 09/05/2018)

2)18h Chiều thứ Sáu - Ngày 18 tháng 05 năm 2018 (Dành cho học viên thi ngày 23/05/2018 )

Học ciên nộp hồ sơ tại Hà Nam:

Thời gian: 18h00.

Địa điểm học: Tầng 6 nhà A7- Khu A ĐHCN ( trước khi đi học luật thí sinh qua phòng 112 nhà A2 để xem phòng học luật cụ thể).


  • Thứ Hai, 08:17 30/04/2018

Tags: