Lịch thi ô tô tháng 05/2018-khóa B2- K114

Lịch thi ô tô tháng 05/2018-khóa B2- K114

Lịch thi chứng chỉ ô tô: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 05 tháng 05 năm 2018.

Địa điểm thi chứng chỉ: TT ĐTLX- Nhà B3- Khu B- ĐHCN.

Lịch thi sát hạch ô tô: Sáng Thứ Hai- Ngày 14 tháng 05 năm 2018

Thời gian thi sát hạch: 7h00

Địa điểm thi: Sân sát hạch vận tải biển- Đường Đình Xuyên- Yên Viên- Gia Lâm- Hà Nội

  • Thứ Hai, 08:10 30/04/2018

Tags: