Thông báo hoãn thi mô tô ngày 19

Do tháng 7 là thời gian nghỉ hè nên nhiều thí sinh đăng ký thi A1(bằng xe máy) hoãn thi nhiều. Vì vậy trung tâm ĐTLX- ĐHCN hoãn buổi thi ngày 19/07/2014 sang tháng 8. Lịch thi cụ thể sẽ thông báo tới các thí sinh sau.

  • Thứ Năm, 11:06 17/07/2014

Tags: