Lịch thi mô tô tháng 3 năm 2019

Sáng Thứ Ba - Ngày 26 tháng 3 năm 2019

Thời gian thi:. sáng : 7h

Địa điểm thi: Sân sát hạch trường Trung cấp Nghề GTCC Cạnh Khu A ĐHCN Hà Nội

Lưu ý: Khi đi thi thí sinh mang theo chứng minh thư gốc và lệ phí thi 225.000./.

  • Thứ Sáu, 08:28 01/03/2019

Tags: